eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 17.22€

Parketilakk SE 60 2.5 L

PARKETILAKK 60SE

URETĀNALKĪDA LAKA GRĪDĀM

 


Pielietošana

Parketa segumam dzīvojamās telpās, koka kāpņu lakošanai un citiem koksnes produktiem. Tāpat rekomendējas betona grīdu apstrādei (lakošana, putekļu saistīšana).

Īpašības

Ilgnoturīga uretānalkīda laka. Izturīga pret ūdens un sadzīves ķimikāliju iedarbību.

Matējuma pakāpe

Pusspīdīga

Virsmas sagatavošana

Virsmai ir jābūt sausai, rūpīgi attīrītai no putekļiem un netīrumiem. Agrāk lakotu virsmu attīrīt no vecās lobošās lakas kārtas, noslīpēt līdz matējumam, atvērtās virsmas nogruntēt ar lakas un vaitspirta maisījumu attiecībā 5:1. Betona virsmas nogruntēt ar lakas un vaitspirta maisījumu attiecībā 3:1.

Uzklāšana

Pirms izmantošanas laku rūpīgi samaisīt. Nogruntēto koka un betona virsmu nolakot ar nešķaidītu laku divās kārtās. Putekļu sasaistīšanai uz virsmas uzklāt 1 kārtu ar lakas un vaitspirta maisījumu attiecībā 1:1.

Darba instrumenti

Ota, rullītis, lakas lāpstiņa. Pēc darba beigām nomazgāt ar vaitspirtu.

Darba temepratūra

Virs 50 C, gaisa mitrums zemāks par 80%.

Saistviela

Uretānalkīds

Šķīdinātājs

Vaitspirts

Patēriņš

7-10 m2/ l

Žūšanas laiks

No putekļiem - 2 stundas, pilnīga izžūšana - 24 stundas pie temperatūras 200 un gaisa mitruma 50%. Atkārtotu lakošanu slīpētai virsmai veikt pēc diennakts. Izturīga pret berzi pēc nedēļas.

Blīvums

~ 0,9 kg / l

Sausais atlikums

~50%

Uzglabāšana

5 gadi cieši noslēgtā tarā vēsā vietā.

Darba drošība

Satur rūpniecisko benzīn-šķīdinātāju, kobalta karboksilātu, metiletilketoksīmu. Var izraisīt alerģiju. Ugunsnedrošs. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sasprēgāšanu. Kaitīgs ūdens organismiem, var atstāt negatīvas sekas uz apkārtējo vidi. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas un līdzekļa nokļūšanas uz ādas. Strādāt labi vēdināmās telpās. Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.

Gaistošās organiskās vielas

Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 500 g/L (2010)

Max saturs                                     500 g/L

 

 

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

https://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN