eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 2.42€

Denaturāts / tehniskais spirts 0.5 L

Denaturāts

                                                                                      

  

Pielietošana

Denaturētais spirts tiek izmantots traipu likvidēšanai, tīrīšanai, dezinfekcijai un dažādu virsmu attaukošanai, plīts un spirta lampu uzpildīšanai, kā šķidrums grila aizdedzināšanai.

Tiek pielietots kā šķīdinātājs starp spirta lakām un beici.

Denaturēto spirtu ir kategoriski  aizliegts dzert!

Uzglabāšana

Glabāt vēsā vietā, blīvi noslēgtā iepakojumā, atstatus no uguns avotiem un apkures iekārtām. Ļoti ugunsnedrošs.

Drošības pasākumi

Uzliesmojošs. Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu (alerģiju). Norijot var izraisīt plaušu bojājumu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Ja nokļūst acīs, izskalot tās ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu nelabvēlīgu ietekmi ūdens videi. Sargāt no bērniem. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, uzreiz meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

https://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN