eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 8.82€

Accord Metall 0.9 L

ACCORD METALL

PUSSPĪDĪGA KRĀSA METĀLAM

                                                                                         

● KRĀSAS SASTĀVĀ IETILPST ANTIKOROZIJAS PIGMENTI

● NESATUR HROMA UN SVINA PIGMENTUS

● PIEMĪT PAĀTRINĀTS ŽŪŠANAS LAIKS

 

Pielietošana

Pusspīdīga alkīda krāsa metāla virsmu krāsošanai gan iekšdarbos, gan ārdarbos. Pielieto metāla kostrukciju, kāpņu, dzegas, lietus ūdens notekcaurulēm, metāla sētu, durvju u.c. krāsošanai.

Īpašības

Krāsas sastāvā ir pretkorozijas pigmenti un vielas, kavējošas zemplēves korozijas  rašanos. Krāsa nesatur hroma un svina pigmentus. Krāsai piemīt paātrināts žūšanas laiks. Ir ieteicams vienkārtīgajām krāsošanas sistēmām. Virsmas, kas pakļautas spēcīgai atmosfēras ieteikmei, rekomendējas iepriekš gruntēt ar krāsu Accord Krunt.

Matējuma pakāpe

Pusspīdīga

Virsmas sagatavošana

Pirms krāsošanas virsmu attīrīt no netīrumiem, eļļas. Lai no virsmas notīrītu koroziju un atlobījušos segumu, vēlams veikt strūklas tīrīšanu (līdz minimumam Sa2 pēc ISO 8501-1) vai rūpīgi attīrīt ar rokas vai mehānisku instrumentu. Pirms krāsošanas agrāk gruntētai virsmai noņemt gruntēšanas kārtas defektus.

Uzklāšana

Pirms  lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Lai izvairītos no toņa atšķiršanās krāsojot cietas virsmas, ieteicams samaisīt pietiekamu daudzumu tonētas krāsas vienā tarā. Uzklāt krāsu 1-2 kārtās ar otu, rullīti vai smidzinātāju (uzgalis 0.011-0.015’’). Krāsojot ar smidzinātāju, krāsu ieteicams atšķaidīt ar vaitspirtu (bezgaisa smidzinātājs – 5-10%, tradicionālais 10-15%). Nogaidīšanas laiks atkarīgs no kārtas biezuma un sastāda 6-10 stundas, pilna nožūšana -24 stundas (intervālā temperatūra 15-300C). Gruntētas virsmas krāsot pēc pilnas grunts nožūšanas.

Darba instrumenti

Ota, rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar vaitspirtu.

Darba temepratūra

Virs 50 C

Saistviela

Modificēti alkīda sveķi

Šķīdinātājs

Vaitspirts

Patēriņš

~ 9-12 m2/ l

Žūšanas laiks

No putekļiem – 2 stundas, pilna izžūšana – ne mazāk kā 10 stundas pie temperatūras 200  un gaisa mitruma 50%.

Blīvums

~ 1,2 kg / l

Sausais atlikums

~65%

Uzglabāšana

5 gadi cieši noslēgtā tarā pie temperatūras  līdz +300C.

Tonēšana

ESKAROCOLOR sistēma, A un TR bāzes.

Piesardzības pasākumi

Satur rūpniecisko benzīna-šķīdinātāju, hidrogenētu, kobalta karboksilātu, metiletilketoksīmu. Var izraisīt alerģiju. UGUNSNEDROŠS. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas, nokļūšanas uz ādas. Glabāt bērniem nepieejamās vietās. Strādāt labi vēdināmās telpās. Ugunsgrēka gadījumā izmantot pulvera, putu un oglekļa dioksīda ugunsdzēšamos aparātus. Neizmantot ūdeni. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pie ārsta, uzrādot taru vai produkta etiķeti.

Utilizācija

Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.

Gaistošās organiskās vielas

Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 600 g/L (2007)

                                                        500 g/L (2010)

Max saturs                                450 g/L

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

https://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN