eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 6.55€

Aura Effect A 0.33 L

EFFECT A

UNIKĀLS AIZSARGĀJOŠO ĪPAŠĪBU PASTIPRINĀTĀJS KOKAM

 


  • NOZĪMĪGI PALIELINA ŪDENS ATGRŪŠANAS EFEKTU
  • PALIELINA VIRSMAS IZTURĪBU PRET SĒNĪTI, ZILĒŠANU UN PELĒJUMU

Nozīmīgums

AURA EFFECT A – vaska emulsijas, UV filtra un algecīdu piedeva alkīda lakai. Paredzēta, lai pastiprinātu atmosfēras un biloģisko kaitējumu noturību AURA sēriju seguma beigu kārtā, pielieto smagos klimatiskajos apstākļos esošo koka izstrādājumu apstrādei. Effect A nozīmīgi palielina seguma ūdens atgrūšanas efektu un tā noturību pret aļģēm un ūdensaugiem. Pastiprinātājs Effect A lietojams ar koksnes aizsarglīdzekļiem, izgatavotiem un alkīda sveķu un naturālu eļļu pamata.

Pielietošana

AURA Effect A tiek pievienots koksnes aizsarglīdzekļiem, rūpīgi izmaisot, šādā daudzumā:

1 iepakojums AURA Effect (0,3 L) uz 3 L spaini vai

3 iepakojumi (0,9 L) uz 10 L spaini koksnes aizsarglīdzekli.

Vairāk pievienot AURA Effect A par norādīto daudzumu netiek rekomendēts.

Darba instrumentu tīrīšana

Vaitspirts

Blīvums

~ 0,9 g / cm3

Cietvielu saturs

~20%

Uzglabāšana

2 gadi cieši noslēgtā tarā.

Piesardzības pasākumi

Ugunsnedrošs. Satur smagās naftas rūpniecības, hidrogenēto benzīnšķīdinātāju, bisfenola A bāzes epoksīdsveķus un epihlorgidrīnu, 2-butil-3-epoksīda propilēteru. Satur biocīdus (3-joda2-propinilbutāna-karbamāts – 4%). Kaitīgs. Kairina acis un ādu. Norijot var izraisīt plaušu kaitējumu. Atkārtota lietošana var izraisīt ādas sausumu un sasprēgāšanu. Var izraisīt alerģiju. Indīgs ūdens organismiem, var izraisīt ilgstošu negatīvu ietekmi ūdens videi. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un acīs, kā arī no tvaiku ieelpošanas.Nēsāt piemērotus aizsargcimdus. Norīšanas gadījumā neizraisīt vemšanu, nekavējoties doties pie ārsta, uzrādot produkta taru vai etiķeti.

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

http://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN