eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 7.54€

Gaišā darvas eļļa 1 L

HELE TÕRVAÕLI                                         

GAIŠĀ DARVAS EĻĻA

                                                                                      

● AIZSARGĀ KOKSNI NO ATMOSFĒRAS IEDARBĪBAS

● DZIĻI IESŪCAS KOKSNĒ

● VEIDO ŪDENS ATGRŪDOŠU VIRSMU

Pielietošana

Darvas eļļa tiek pielietota koksnei, kurai veikta vakuuma vai termiskā apstrāde, tāpat arī neapstrādātām visām šķirnes koksnēm. Var apstrādāt laivas un jahtas, rāmjus, apšuves dēļus, dārza mēbeles, terases, verandas, sētas utt. Neizmatot lakotām un krāsotām virsmām.

Īpašības

Sastāva krāsa – gaiši brūna.

Darvas eļļa – sastāva pamatā dabas sveķi, lineļļa un priežu darva, aizsardzībai un dekoratīvai apdarei koka virsmām ārdarbos. Labi iesūcas kosknē, aizargājot to no kaitīgas atmosfēras iedarbības. Galīgā seguma krāsa atkarīga no uzklājamo kārtu skaita un apstrādājamās koksnes virsmas krāsas.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai (mitrums ne vairāk kā 20%) un attīrītai no netīrumiem, taukiem un putekļiem, tāpat tā nedrīkst būt pakļauta sēnītes infekcijai. Tumsnējās virsmas vietas attīrīt ar birsti, skrāpi un smilšpapīru. Sapuvušos dēļus nomainīt uz jauniem. No agrāk krāsotām virsmām notīrīt veco krāsu. Koksnes tīrīšanai un balināšanai izmantot līdzekli AURA Wood Cleaner.

Uzklāšana

Sastāvu neatšķaidīt. Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt. Uzklāt vienmērīgi no malas līdz malai, gar koksnas šķiedrām. Īpaši rūpīgi apstrādāt galus. Neuzsūkto eļļu no virsmas notīrīt ar lupatu. Uzklat 1-4 kārtas ar starpslāņu sastāvu slīpēšanu atkarībā no kvalitātes un koka virsmas izmantošanas apgabala. Virsmas, kuras pakļautas atmosfēras iedarbībai visu gadu, ieteicams apstrādāt katru gadu.

Darba instrumenti

Ota, lupata, sūklis. Pēc darba beigām nomazgāt ar teprentīnu.

Darba temepratūra

Virs 50 C, gaisa mitrums ne vairāk kā 80%.

Patēriņš

~5-10 m2/ l – ēvelēta koksne, 3-5 m2/ l – zāģēta koksne.

Žūšanas laiks

1-7 diennaktis atkarībā no laika apstākļiem un koksnes stāvokļa (uzklājot ar otu).

Sausais atlikums

~98%

Uzglabāšana

2 gadi cieši noslēgtā tarā vēsā vietā.

Utilizācija

Uzliesmojošs. Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu (alerģiju). Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu nelabvēlīgu ietekmi ūdens videi. Sargāt no bērniem. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, uzreiz meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Produkts satur lineļļu. Iespējama eļļaina papīra vai lupatas pašaizdegšanāš. Eļļaino lupatu savākt ugunsdrošā konteinerā. Krāsas iepakojumu, kā arī parastos sausos atlikumus un bīstamos škidros atkritumus utilizēt saskaņā ar vietējo likumdošanu.

 

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

https://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN