eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 33.57€

Monolit 10 L

MONOLIT

LĪDZEKLIS BETONA PIESŪCINĀŠANAI

                                                                                      

·        NOVĒRŠ PUTEKĻU RAŠANOS

·        PAAUGSTINA BETONA NODILUMIZTURĪBU

·        SAMAZINA ŪDENSCAURLAIDĪBU

Pielietošana

Šķīdums ar aktīviem silikātiem, katalizatoriem un virsēji aktīvām vielām. Dziļi iesūcas betona porās un plaisās, kur ķīmiski reaģē ar kalciju, cementā veidojot kramveidīgu kristālisku struktūru. Pielietojama: ārējiem un iekšējiem darbiem uz betona virsmām (cokoli un notekas, noliktavas, remontdarbnīcas, auto stāvvietas, garāžas, kanalizācijas akas u.c.). Tāpat arī rekomendējas pielietot uz asbestcementa paneļiem un špaktelētām virsmām, tai skaitā arī ar kaļķa apmetumu apstrādātām virsmām.

Īpašības

MONOLIT 30-50% paaugstina cietību un nodilumizturību betonam, novērš putekļu rašanos, samazina 5 – 10 reizes ūdens iesūkšanās iespēju un uzlabo adhēziju krāsojamai virsmai. Apstrādātai virsmai piemīt lieliska noturība pret organiskām skābēm, taukiem, naftas produktiem. Nepieciešamības gadījumā (ne agrāk kā 3 diennaktīm) uz apstrādātās virsmas var klāt gan ūdens gan organiskās bāzes hidrofobizatorus. Monolit nav ieteicams uz svaiga betona (ne ātrāk kā pēc 14 diennaktīm).

Virsmas sagatavošana

Virsmu attīrīt no trauslām, lielām kārtām, netīrumiem un taukiem. Virsmas temperatūrai jābūt 5-350 C. Pie temperatūras virs 250 C virsmu vajadzētu samitrināt, tomēr ūdens uz virsmas palikt nevar.

Uzklāšana

Nešķaidītu sastāvu uzklāt ar dārza smidzinātāju, otu vai rullīti ar patēriņu ne vairāk kā 0,2 l/m2. Uzklāt plānās, vienmērīgās kārtās, katru nākamo kārtu uzklāt pēc līdzekļa uzūkšanas (atkarībā no uzūkšanas ātruma 5-20 minūtes). Izsmidzinātājm no betona jāatrodas 20-30cm attālumā. Apstrādāmajām vietām jābūt piesātinātām, nedrīkst pieļaut peļķes. To parādīšanās gadījumā – izkliedēt ar birsti. Sienas apstrādāt no apakšas uz augšu joslās 30-40cm. Konstrukcijas, kas atrodas zem zemes līmeņa, apstrādāt trijās kārtās.

Darba instrumenti

Rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.

Darba temepratūra

Virs 50 C

Šķīdinātājs

Ūdens

Patēriņš

3-6 m2/l, atkarībā no virsmas porainības.

Žūšanas laiks

Otrās kārtas uzklāšanai 5 – 20 minūtes pie temperatūras 200 C un gaisa mitruma 50%. Apstrādāto virsmu krāsot ne ātrāk kā pēc 2 diennaktīm.

Blīvums

~ 1,1 kg / l

Sausais atlikums

~10%

pH

~ 11

Uzglabāšana

1 gads cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.

Darba drošība

Xi, kairinošs. Sārmains materiāls. Satur sārmu metālu silikātus. Kaitīgs norīšanas gadījumā. Kairina ādu. Nopietna bīstamība acīm. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no ķimikāta nokļūšanas acīs vai uz ādas. Sastāvs saēd stiklu un alumīniju. Sastāva nonākšanas gadījumā uz šiem materiāliem, virsmas ātri nomazgāt ar ūdeni. Nēsāt atbilstošu aizsargtērpu, aizsargcimdus, sejas masku. Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas krāsas atlikumus un taru jāutilizē, kā kaitīgie atkritumi.

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

https://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN