eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 7.75€

Veranda Primer 0.9 L

VERANDA PRIMER

EĻĻAS-ALKĪDA GRUNTS KRĀSA KOKAM

 


Pielietošana

Matēta eļļas-alkīda grunts krāsa koka virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar ūdensdispersijas, alkīda vai eļļas krāsām ārdarbos.Pielieto jaunām vai agrāk krāsotām koka sienām, apšuvuma dēļiem vai sētām.

Īpašības

Grunts krāsa uzlabo krāsas slāņa adhēziju. Piemīt dziļas iesūkšanās spējas, labi nostiprina porainu koksni, samazina koksnes ‘’staigāšanu”, kas rodas no mitruma. Satur vielas, kuras teicami aizsargā koksni no kaitīgās atmosfēras iedarbības un pelējuma.

Matējuma pakāpe

Matēta

Virsmas sagatavošana

Nekrāsota virsma. Notīrīt no putekļiem, netīrumiem, zāģu skaidām. Vieta, kuru skāris pelējums, notīrīt ar birsti vai skrāpi un apstrādāt ar līdzekli BIOTOL OPTIMA, noskalot ar ūdeni un izžāvēt. Visu krāsojamo virsmu pārklāt ar līdzekli EKOTEX BASE. Zaru vietas no sveķu traipiem attīrīt un apstrādāt ar  laku OKSAKRUNT. Metāliskas detaļas attīrīt no rūsas un nogruntēt ar metāla krāsu REMIX KRUNT. Iepriekš krāsotas virsmas. Attīrīt no virsmas lobošos krāsu. Stipri netīru virsmu ieteicams nomazgāt ar 3-5% sodas šķīdumu. Vieta, kuru skāris pelējums, notīrīt un apstrādāt ar līdzekli BIOTOL OPTIMA, noskalot ar ūdeni un izžāvēt. Vecus sapujušus dēļus nomainīt uz jauniem. Metāla virsmas attīrīt no rūsas un nogruntēt ar metāla krāsu REMIX KRUNT. Attīrītas tīras koka virsmas pārklāt ar līdzekli PINO PLUS. Lūgums ievērot visu augstākminēto līdzekļu lietošanas instrukcijas.

Uzklāšana

Grunts krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1-2 kārtas ar otu. Īpaši uzmanīgi gruntēt un krāsot dēļu galus. Pirmajai kārtai grunts var būt šķaidīta ar vaitspirtu vai EXOTEX BASE līdz 5% no apjoma.

Darba instrumenti

Ota. Pēc darba beigām nomazgāt ar vaitspirtu.

Uzklāšanas noteikumi

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai (mitrums ne vairāk kā 20%), gaisa temperatūra virs +50 C un gaisa mitrums zemāks par 80%. Izvairīties no krāsošanas augstā gaisa temperatūrā, pie tiešiem saules stariem, tāpat lietus un miglas laikā.

Saistviela

Akrilāts, modificēta eļļa

Šķīdinātājs

Vaitspirts

Patēriņš

Zāgēts materiāls 6-8 m2/ l, ēvelēts materiāls 8 -10 m2/ l

Žūšanas laiks

No putekļiem – 2 stundas, pārkrāsošanai ne mazāk kā 16 stundas pie temperatūras 200  un gaisa mitruma 80%.

Blīvums

~ 1,3 kg / l

Sausais atlikums

~70%

Uzglabāšana

2 gadi cieši noslēgtā tarā.

Tonēšana

ESKAROCOLOR sistēma

Piesardzības pasākumi

Ugunsnedrošs. Satur smago rūpniecību hidrogenēto benzīnšķīdinātāju, metiletilketoksīmu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Atkārtota lietošana var izraisīt ādas sausumu un sasprēgāšanu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas, nokļūšanas uz ādas. Ugunsgrēka gadījumā izmantot pulvera, putu CO2 ugunsdzēšamos, neizmantot ūdeni. Norīšanas gadījumā nekavējoties doties pie ārsta, uzrādot produkta taru vai etiķeti. Darbu veikt labi vēdināmās telpās. Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas krāsas atlikumus un taru jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.

 

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

https://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN