eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 2.77€

Ksilols 0.5 L

KSILOLS                                       

 


Pielietošana

Izmanto nožuvušas līmes un ūdens dispersijas krāsas traipu notīrīšanai no dažādām virsmām, ieskaitot PVC, plastmasas, lamināta un keramikas virsmas, arī kā alkīda un epoksīda krāsu, laku un gruntēšanas krāsu šķīdinātāju atbilstoši šīš vielas lietošanas pamācībai. Iesaka izmantot arī krāsotāja darbarīku tīrīšanai un kā efektīvu līdzekli eļļu un tauku noņemšanai no dažādām virsmām. Tīrot traipus un taukus ir jāpārliecinās, ka šī šķīdinātāja iedarbība nesabojās apstrādājamo virsmu.

Drošības pasākumi

Uzliesmojošs. Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu (alerģiju). Norijot var izraisīt plaušu bojājumu. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu nelabvēlīgu ietekmi ūdens videi. Sargāt no bērniem. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, uzreiz meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Ugunsgrēka gadījumā izmantot putas, pulveri vai CO2. Neizmantot ūdeni. Krāsas iepakojumu, kā arī parastos sausos atlikumus un bīstamos škidros atkritumus utilizēt saskaņā ar vietējo likumdošanu.

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

https://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN