eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 4.27€

Terpentīns 0.5 L

TERPENTĪNS                                       

PRIEDES TERPENTĪNS


  • DABĪGS

Pielietošana

Terpentīnu izmanto kā šķīdinātāju eļļām, eļļas un alkīda (pentāliju) krāsām, lakām, arī kā piesūcinātāju darvai un citām vielām uz eļļās bāzes. Sveķu terpentīnu izmanto arī traipu noņemšanai, un kā līdzekli dažādu virsmu attaukošanai.

Īpašības

Terpentīns ir labāks šķīdinātājs tādēļ, ka pateicoties tā lēnajai izgarošanai, laku-krāsu materiāli labāk izlīdzinās uz virsmas, kā arī porainās pamatnes labāk piesūcas ar to. Tonētie materiāli pēc izžūšanas saglabā viendabīgāku toni. Nesatur mākslīgās piedevas.

Uzglabāšana

2 gadi

Drošības pasākumi

Uzliesmojošs. Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu (alerģiju). Norijot var izraisīt plaušu bojājumu. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu nelabvēlīgu ietekmi ūdens videi. Sargāt no bērniem. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, uzreiz meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Krāsas iepakojumu, kā arī parastos sausos atlikumus un bīstamos škidros atkritumus utilizēt saskaņā ar vietējo likumdošanu.

 

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

http://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN