eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 8.18€

Floor 0.9 L

FLOOR                                       

URETĀN-ALKĪDA KRĀSA GRĪDAI

 

Pielietošana

Uretān-alkīda krāsa koka un betona grīdām dzīvojamās istabās, tirdzniedzības un noliktavu telpās, vannas istabām, balkonu grīdām. Piemērota arī grīdu krāsošanai laukā, kuras atrodas zem nojumes.

Īpašības

Krāsa veido nodilumizturīgu virsmu, noturīgu pret ūdens un sadzīves ķīmijas iedarbību.

Matējuma pakāpe

Spīdīga

Pielietojums

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un pietiekami cietai (cietināšana ar jaunu betona virsmu – ne mazāk par 1 mēnesi).

Uzklāšana

Krāsu rūpīgi samaisīt, uzklāt 1-2 kārtas. Lai iegūtu vienkrāsainu segumu, vienā traukā nepieciešams sajaukt pietiekamu daudzumu toņkrāsu. Pirmās kārtas uzklāšanai krāsu iespējams atšķaidīt ar WHITE SPIRIT +, līdz 20% no krāsas apjoma. Pēdējas kārtas uzklāšanai izmantot neatšķaidītu krāsu.

Darba instrumenti

Ota, rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām instrumentus notīrīt ar šķīdinātāju WHITE SPIRIT +.

Darba temepratūra

Virs 50 C

Saistviela

Modificēti uretāna alkīda sveķi

Šķīdinātājs

WHITE SPIRIT +

Patēriņš

~6-12 m2/ l

Žūšanas laiks

No putekļiem - 2 stundas, pilnīga izžūšana –24 stundas pie temperatūras 200  un gaisa mitruma 50%. Virsma izturīga pret berzi pēc nedēļas.

Blīvums

~ 1,1 kg / l

Sausais atlikums

~60%

Uzglabāšana

3 gadi cieši noslēgtā oriģinālā tarā vēsā vietā.

Tonēšana

ESKAROCOLOR sistēma.

Darba drošība

Satur rūpniecības dīzeļdegvielu šķidinātāju, hidrogenētu, kobalta karbosilātu un metiletilketoksīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Uguns bīstamība. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no šķīdinātāja ieelpošanas un nokļūšanas uz ādas. Ugunsgrēka gadījumā izmantot putas, pulveri vai oglekļa dioksīdu. Neizmantot ūdeni. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pie ārsta, uzrādot taru vai ķīmisko etiķeti. Strādāt labi vēdināmās telpās.

Utilizācija

Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē un ūdenskrātuvēs.

Gaistošās organiskās vielas

Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 500 g/L (2010)

Max saturs                                470 g/L

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

https://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN